Adım Sinan YOLSAL,16 Eylül 1961 de babamın görevi nedeni ile Erzurum’da doğmuşum ,aslen Trabzon Maçkalıyım .ilk orta ve lise öğrenimi yaşamımın önemli bir kısmını kapsayan Ankara’da tamamladım 1978 ÇANKAYA LİSESİ mezunu olarak aynı yıl ANKARA TIP FAKÜLTESİ ‘nde  okumaya hak kazandım ve tıp fakültesinden 1984 yılında mezun oldum .aynı yıl zorunlu hizmet nedeni ile ERZİNCAN Refahiye’de göreve başladım.1987 yılında İstanbul’a yerleştim ve 1989 de askerlik görevimi Samsun, Konya ve İstanbul’da tamamladım.

1992 yılında İ.Ü Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında HALK SAĞLIĞI Doktoramı tamamladım.2017 yılında emekli olana dek  İstanbul’da  sağlık sektörünün hemen hemen her alanında (Sağlık Ocakları, 112 Ambulans Servisi, Verem Savaş ve Hastane Acil Servisleri, Sağlık yöneticiliği ve Aile Hekimliği gibi) farklı bölgelerde çalıştım. 1989 yılında başladığım işyeri hekimliğine 2017 yılında emekliliğimden sonrada devam ederek ARÇELİK,AYGAZ GARANTİ BANKASI ,TRENDYOL vb. firmalarda çalıştım.

şubat 2001 de MEDİKAL ESTETİK Sertifikasını aldım.

Tıp doktoru bir kız , Yazılım mühendisi bir erkek olmak üzere iki çocuk babasıyım. Halen İstanbul VATANMED CLİNİC de çalışmaktayım.

ETİK DEĞERLER

Kendilerini her zaman dünya hekimliğinin bir parçası olarak gören; Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde ulusal, evrensel ve çağdaş bir sorumluluk ve hizmet anlayışına sahip bulunan, hekimlik mesleğinin, içinde yer aldığı toplumsal ve kültürel koşullardan soyutlanmayacağının bilinci ile insanın sahip olduğu olanakları geliştirebilmesinin en temel koşulunun onun bedensel ve ruhsal sağlığı olduğunun bilincini taşıyan bu ülkenin hekimleri; dünyadaki ve Türkiye’deki toplumsal ve bilimsel değişimler göz önünde bulundurularak ve çeşitli platformlarda tartışılarak oluşturulan Hekimlik Meslek Etiği Kuralları’na bağlılıklarını bildirmekle, insana insan olarak hizmet etmenin yüce onurunu taşımak.

Her hekim, başta İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi olmak üzere tüm insan hakları belgelerine ve hekimlikle ilgili ortak kurallara uymak.

Hekimin uyması gereken evrensel tıbbi etik ilkeleri yararlılık, zarar vermeme, adalet ve özerklik ilkeleridir.

Hekim mesleğini yerine getirirken, hastalarının tanı ve tedavisinde bilimsel olmayan yöntemleri uygulayamaz. Hekim, gerekli bilimsel aşamalardan geçip ruhsatlandırılmamış kimyasal, farmakolojik, biyolojik maddeleri ilaç olarak kullanamaz.

Uluslararası Sözleşmelere Uyma Zorunluluğu Madde 33-Her hekim, başta İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi olmak üzere tüm insan hakları belgelerine ve hekimlikle ilgili ortak kurallara uymaklayükümlüdür.

Günümüzde hekimlik mesleği işlevinde ,hekim ile meslekdaşları,hastaları ve ekip arkadaşları arasında. Adalet (justice), özerkliğe saygı ilkesi (respect for autonomy), yararlılık (beneficence), kötü davranmama (non‐maleficence), aydınlatılmış onam (informed consent), gizliliğe saygı (privacy), zarar vermeme (noharmful, do no‐harm), sadakat (fidelity), özgürlük (liberty), doğruluk (veracity), sözünde durma (promise‐keeping), gerçeği söyleme (truth‐telling), sır saklama (confidentiality), eşitlik (equity) ilkeleri geçerlidir.